Mystery Shopping

iData vă ajută să testați calitatea deservirii în cadrul localului Dvs. sau modul în care acționează angajații Dvs. cu clienții. Acest serviciu este personalizat și vă rugăm să ne contactați pentru a-l solicita și noi vă vom face o ofertă individuală, în dependență de subiectul analizat. Pentru fiecare studiu de Mystery Shopping, iData va livra un raport unde vor fi analizate aspectele cantitative, în baza unui chestionar succint, dar și aspecte calitative, în baza observațiilor personale ale operatorilor de teren.

top