Q-Analysis

iData organizează focus-grupuri și interviuri în profunzime cu scopul de a obține de la respondenți informații care sunt mai greu de cules în cadrul sondajelor. Discuțiile de grup sau cele individuale oferă explicații ce descriu atât comportamentul consumatorilor, modul de luare a deciziilor, modul în care se formează păreri despre produse/branduri/organizații/persoane etc. Numărul de focus-grupuri poate varia de la unul la câteva, în dependență de diversitatea grupului-țintă și a subiectului abordat, la fel ca și numărul de interviuri în profunzime.

iData oferă posibilitatea de organiza brainstorminguri, atât cele asistate de către moderatorii iData, cât și cu participarea experților relevanți, invitați de iData. Organizarea unui brainstorming se aseamănă cu cea a unui focus-grup, dar scopul și rezultatul lui este diferit, deoarece pe lângă impresii, discuția se canalizează în special pe generare de soluții și de idei.

top